Home Geskiedenis History Our Personnel Services Articles/Artikels Photo Gallery Contact Us
     
 
On this page, you will find several legal documents that may be of interest.  These documents can be downloaded by selecting the relevant link.   Op hierdie blad sal u enkele dokumente vind wat van belang mag wees.  Hierdie dokumente kan na willekeur afgelaai word deur die relevante skakel te kies.
 

 

 
       
       
 

'n Kritiese Ondersoek na die Aard en Inhoud van Trustbegunstigdes se Regte Ingevolge die Suid-Afrikaanse Reg.

LLD proefskrif van Dr JP Coetzee

 
       
       
 

Die regte van trustbegunstigdes: Ďn Nuwe wind wat waai?

Afskrif van 'n artikel deur Dr JP Coetzee, gepubliseer in De Rebus, Mei 2007

Dit blyk steeds die algemene opvatting in Suid-Afrika te wees dat trustbegunstigdes van diskresionÍre inter vivos trusts, wat nog nie enige voordele in hulle guns aanvaar het nie, regteloos is ...

 
       
       
 

ARTIKEL 51 HANDLEIDING VIR COETZEES INGELYF

...soos vereis deur die Wet op die Bevordering van Toegang Tot Inligting:  WET 2 VAN 2000 SOOS GEWYSIG

 
       
  Top of the page    
 
     
 
Service Excellence

-

Diens by Uitnemendheid
 
     
  Last Updated on 23 February, 2010